Roze Zaterdag komt naar Gouda

Gouda is een stad waar al eeuwenlang mensen uit alle windstreken zich vestigen. Een stad waar bekende historische personen de vrijheid vonden om zich te uiten, te doen waar zij in geloofden en hun denkbeelden te delen met de rest van de wereld.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor Gouda, is ook waar de uitdaging ligt voor de stad en haar inwoners. De verschillen zijn groot en denkbeelden liggen soms ver uit elkaar. De kunst ligt in het vinden van de gemeenschappelijkheid, daar waar iedereen benieuwd kan zijn naar de ander en op zoek kan gaan naar wat bindt en hoe je met elkaar meer bent dan alleen.

We zijn niet gelijk, maar wel elkaars gelijken. Samen werken aan het zichtbaar maken van deze diversiteit aan inwoners van Gouda en de Goudse regio. Het prikkelen van mensen om benieuwd te zijn naar drijfveren, kwaliteiten, talenten en overeenkomsten in plaats van het zoeken naar verschillen. Dit is de uitdaging die Gouda aangaat, met als hoogtepunt Roze Zaterdag 2018 op 23 juni. Hoe draagt u uw steentje bij?